Các lỗi thường gặp khi trả lời phỏng vấn – Ms. Hằng năm 2021

1. Informal language – Ngôn ngữ quá thân mật – Poor phrases: I’m sure you guys …./ I wanna tell you…/ I’m gonna … 2. Ambiguous language – Sử dụng từ ngữ mơ hồ – Poor phrases: a lot, various/ multiple, a great deal of (experience) 3. Terminology – Dùng thuật ngữ chuyên – Some words are internally used but […]

CHIA SẺ TRỌN BỘ IELTS WRITING TASK 1 – PHẦN 1 năm 2021

Writing Task 1 sẽ yêu cầu bạn miêu tả, phân tích các dạng biểu đồ, bản đồ hay quá trình trong khoảng 20 phút với số lượng từ tối thiểu 150 từ. Các dạng trong IELTS WRITING TASK 1: 1. Bar chart 2. Line graph 3. Table 4. Pie chart 5. Diagram or process 6. Map 7. Combination of the […]

CHIA SẺ TRỌN BỘ IELTS WRITING TASK 1 – PHẦN 2 năm 2021

Writing là một kỹ năng mà nhiều người cảm thấy “ngán” nhất trong bài thi IELTS. Nếu bạn đặt mục tiêu thấp, bạn có thể nâng cao các kỹ năng khác để kéo điểm Writing lên. Tuy nhiên, nếu bạn đặt mục tiêu cao hoặc đơn giản muốn đương đầu với nó thì bạn phải cải thiện kỹ năng này […]