Trọn bộ 10 Kênh Youtube dạy học lập trình miễn phí bằng tiếng Anh năm 2021

PROGRAMMINGKNOWLEDGE Nếu bạn muốn bắt đầu từ số 0 thì PROGRAMMINGKNOWLEDGE chính là kênh youtube dành cho bạn. Kênh dạy nhiều thứ (C++, Java, HTML, Javascript, SQL, Qt creator, Bootstrap, …) nhưng chỉ ở mức cơ bản nhất. Nếu bạn muốn đi sâu vào một lĩnh vực thì có những kênh cụ thể khác. Đa dạng ngôn ngữ: Python, PHP, […]