Thủ tục và chi phí sinh con tại bệnh viện Hùng Vương TPHCM 2021 năm 2021

  Địa chỉ bệnh viện Hùng Vương 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5  TP. Hồ Chí Minh ĐT: (84-8) 3 8558532 – Fax: (84-8) 3 8574365 Bệnh viện Hùng Vương ngày nay nguyên là nhà bảo sanh Chợ lớn. Cùng với bệnh viện Từ Dũ, Bệnh Viện Hùng Vương là 1 trong 2 bệnh viện phụ sản lâu đời […]